Dnyaneshwar Aarti in marathi lyrics

Dnyaneshwar Aarti in marathi lyrics

आरती ज्ञानराजा |
महाकैवल्यतेजा |
सेविती साधुसंत |
मनु वेधला माझा || आरती ज्ञानराजा || धृ ||

लोपलें ज्ञान जगी |
हित नेणती कोणी |
अवतार पांडुरंग |
नाम ठेविले ज्ञानी || १ ||


कनकाचे ताट करी |
उभ्या गोपिका नारी |
नारद तुंबर हो |
साम गायन करी || २ ||


प्रकट गुह्य बोले |
विश्र्व ब्रम्हाची केलें |
रामजनार्दनी |
पायी मस्तक ठेविले || ३ ||

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *